แนะนำหลักสูตร

Rubber Engineering

สนใจสมัครเรียน

ข่าวสารกิจกรรม

โอกาสได้ปริญญา 2 ใบ

หลักสูตรฯ มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นักศึกษาสามารถไปศึกษาต่อต่างประเทศได้และมีโอกาสได้รับปริญญา 2 ใบ (Double degree)

ทำไมต้องเลือกเรียนวิศวกรรมยาง

ความพร้อมของห้องปฏิบัติการ

หลักสูตรฯ มีความพร้อมในส่วนของเครื่องมือเครื่องจักรโดยเน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแปรรูปยางแห้ง เครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติยาง

หลักสูตรนานาชาติ

วิศวกรรมยางฯ เป็นหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่ตอบโจทย์และรองรับสำหรับอุตสาหกรรมยางที่ขยายเพิ่มมากขึ้นในอนาคต และมีค่าธรรมเนียมในราคาที่จับต้องได้ 
 

ปฏิทินกิจกรรม